TREND
[17애비뉴 코디제안] 요즘 핫한 얼씨룩, 이렇게 코디

b01b2cf76dc541d8765285098678241e_1559523867_5722.png 

 

 


b01b2cf76dc541d8765285098678241e_1559523867_7489.png 

 

 

[20190603] 17AVE CODI BOOK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) [슬로우무브] 백 슬릿 블라우스 - 화이트


b01b2cf76dc541d8765285098678241e_1559523873_8294.png 

 

 

 

 

 

 

 

2) [까이에] Bow-embellished pants


b01b2cf76dc541d8765285098678241e_1559523874_0094.png 

 

 

 

 

 

 

 

3) [원더러스트] The Cobble Hill


b01b2cf76dc541d8765285098678241e_1559523874_1853.png 

 

 

 

 

 

 

 

4) [안나까레니나] AN 1705 BE


b01b2cf76dc541d8765285098678241e_1559523874_3584.png 

 

 

 

 

 

 

 

5) [커드] Kissing hexagon and circle necklace


b01b2cf76dc541d8765285098678241e_1559523874_5296.png